Keskkonnanädala leht

Teenused: Kodulehe Loomine

Projekti ülevaade:

Keskkonnanädala eesmärgiks on edendada keskkonnateadlikust, julgustades põlvkondadevahelist õppimist ja kogemuste vahetust.

Tehtud tööd:

Loomeprotsessi käigus arendasime kodulehe, mis võimaldab külastajatel hõlpsasti leida ürituste kohta teavet. Kodulehe disain on meie meeskonna loodud, ühendades esteetiliselt looduslike elemente, et toetada projekti sõnumit ja eesmärke.

Tulemused:

Koduleht on aidanud muuta üritusi kättesaadavamaks ning suurendades osalejate arvu ja kaasatust üritustele. Disain ja funktsionaalsus on saanud positiivset tagasisidet, aidates kaasa keskkonnateadlikkuse levikule.

Project image